ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์

337 หมู่ 10
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053-726203

Pangrimkorn@hotmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านปางริมกรณ์. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon