ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์

337 หมู่ 10

ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-726203

Pangrimkorn@hotmail.com

337 หมู่ 10

ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00